Zmarł Franciszek Bobrowski, v-ce przewodniczący OPZZ, wielki przyjaciel ZZPD !

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy informacje o śmierci naszego przyjaciela, v-ce przewodniczącego OPZZ – Franciszka Bobrowskiego.

Rodzinie zmarłego składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 13 grudnia o godzinie 14.00
w kościele św. Wojciecha w Koninie Morzysławiu, przy ul. Portowej 2.
Następnie kondukt żałobny przejdzie na Cmentarz Komunalny w Koninie,
przy ul. Staromorzysławskiej 5

Franciszek Bobrowski urodził się w 1950 roku w Koninie
W 1971 roku ukończył technikum górnicze, uzyskując tytuł technika – mechanika maszyn i urządzeń górnictwa węgla brunatnego.
Rozpoczął pracę jako operator zwałowarki w Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”. W latach 1977-79 był zatrudniony w Zgorze1eckich Zakładach Naprawczych „Zgorzelec” (BKK Espenhein – DDR) na stanowisku kierownika grupy robót zagranicznych.
W 1991 roku powrócił do kopalni „Konin”, gdzie pracował jako ślusarz, sztygar, a w latach 1997-200l kierownik działu handlu i marketingu.
W latach 1994-96 był przewodniczącym Związku Zawodowego Górników Kopalni Węgla Brunatnego „Konin”.
W 1995 roku objął funkcję wiceprzewodniczącego Federacji Związków Zawodowych Górnictwa Węgla Brunatnego, a w 1999 – przewodniczącego i funkcję tę pełnił do 2006 roku.
Watach 2001-2005 senator RP V kadencji (członek Komisji Gospodarki i Finansów Pub1icznych, członek Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia).
W listopadzie 2005 roku objął stanowisko głównego inspektora ds. rozwoju w swojej macierzystej firmie KWB „Konin”.
Na VI Kongresie OPZZ w maju 2006 został wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ. Ponownie wybrany na funkcję wiceprzewodniczącego OPZZ przez Radę OPZZ w dniu 5 października 2010 r. i 17 czerwca  2014 r.
Należy do Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego oraz Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa.
Wdowiec; córka Izabela i syn Michał.