Rejestracja Komisji Zakładowej

Aby zarejestrować Komisję Zakładową:

1. Podjąć Uchwałę przez grupę Założycielską w ilości co najmniej 10 osób o zawiązaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej ZZPD.
2. Złożyć wniosek o zarejestrowanie do Komisji Krajowej ZZPD z siedzibą w Bieruniu

 

Wzór dokumentów do pobrania w formacie *.doc oraz *.pdf