Waldemar Bartz

Waldemar Bartz – Urodził się w 1963 roku, pochodził z Wielkopolski. Zawodowo związany z Kopalnią Węgla Kamiennego Piast, gdzie został wybrany na Przewodniczącego Komisji Zakładowej by następnie zostać Przewodniczącym Komisji Krajowej ZZPD. Jeden z założycieli stowarzyszenia górniczego ,,Hajer” w Brzezince. Zmarł 25 listopada 2009roku po długiej i ciężkiej chorobie.

Odznaczony:

Zasłużony dla ZZPD

Srebrna Odznaka OPZZ

Złota Odznaka OPZZ

Medal za długoletnią pracę w górnictwie

Medal Zasłużony dla Górnictwa RP

Brązowy Krzyż Zasługi RP

Inni o Waldemarze

– Pochodził z Wielkopolski, ale całe życie zawodowe poświęcił górnictwu. Przez wiele lat pracował pod ziemią w kopalni “Piast” w Bieruniu i potrafił bronić interesów górniczych. Do ostatnich chwil swego życia był przewodniczącym naszego związku. Mimo choroby wspierał nas i uczestniczył w działalności związkowej – wspomina Jerzy Demski przewodniczący Komisji Krajowej ZZPD.

– Był zaangażowany i bez reszty oddany górnikom i górnictwu – Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący Związku Zawodowego Górników w Polsce. – Doskonale się z nim współpracowało, był otwarty, koleżeński.