Umowa Społeczna Dotycząca Transformacji Sektora Górnictwa Węgla Kamiennego.

Podpisanie umowy  nastąpiło w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. Dokument opisuje proces transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego. Udział w pracach nad dokumentem brali nie tylko przedstawiciele Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz strony społecznej, ale też przedstawiciele Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Marszałka Województwa  Śląskiego. Zaangażowane były również samorządy lokalne.

– To historyczny dokument, który udało się wypracować dzięki współpracy ze stroną społeczną oraz innymi interesariuszami – powiedział Minister Aktywów Państwowych Jacek Sasin.

Wicepremier jednocześnie podkreślił, że dokument wskazuje kierunki transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego, górnikom gwarantuje bezpieczeństwo socjalne a krajowi zapewnia bezpieczeństwo energetyczne. Wskazuje także perspektywę na przyszłość i mechanizmy transformacji regionu.

– Umowa uzyskała akceptację środowisk górniczych, związków zawodowych, samorządu lokalnego i zarządów spółek. Została parafowana w pełnej zgodzie i pełnym dialogu społecznym – dodaje Artur Soboń, wiceminister Aktywów Państwowych Pełnomocnik Rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego.

umowa społeczna (1)