Górnicy PGG otrzymają 30% zawieszonej ,,czternastki”

W poniedziałek w Katowicach spotkał się zespół monitorujący wyniki PGG, przy udziale ministra Tchórzewskiego i jego zastępcy Grzegorza Tobiszowskiego.

Zespół monitorujący powstał na bazie porozumienia z kwietnia 2016 roku i jego głównym zadaniem jest monitorowanie procesów restrukturyzacyjnych jak i wypełnienie zapisów Porozumienia .

Strona społeczna sygnalizowała na poprzednim posiedzeniu obserwując zmieniające się wyniki ekonomiczne Polskiej Grupy Górniczej – że rozpoczęcie rozmów na temat wypełnienia Porozumienia  gdzie  jednym z głównych elementów jest przywrócenie 14 – pensji  przy poprawiających się wynikach finansowych w części lub całości jest w pełni uzasadnione  a wręcz konieczne

W czasie spotkania w dniu 20.11.2017r. strony ustaliły, że wyniki osiągnięte przez spółkę umożliwiają wypłatę części tegorocznej “czternastki” w zwyczajowym terminie do połowy lutego przyszłego roku.

Ustalono wysokość , odwieszenia ‘’ 14 pensji  na poziomie  30% po analizie dokumentów  finansowych spółki .

Przy zawieszeniu 14 pensji na dwa lata i utracie 170%  w ciągu dwóch lat  wspomniane  30 % jest symbolicznym gestem cytując słowa Ministra Energii choć i tak spotka się z niewątpliwym atakiem medialnym ,, wszelkich górniczych przyjaciół’’.

Reasumując mimo poprawionego wyniku finansowego proces restrukturyzacji Polskiej Grupy  Górniczej pozostawia wiele do życzenia : ilość nie zrealizowanego wydobycia jest głównym powodem że wyniki ekonomiczne poprawiły się niestety na poziomie nie pozwalającym na przywrócenie 14 pensji na zadowalającym górników poziomie.

Rok 2018 będzie za pewnie przełomowy  : bez stosownej łaski wygasa zawieszenie 14 pensji  , ktoś sobie przypomni o inflacji  i nowy układ zbiorowy pracy który w samej istocie ma zapewnić godne wynagrodzenia  ma zaistnieć co jest marzeniem  Ministrów , Prezesów i Górników jako głównych beneficjentów,  powiedział Przewodniczący ZZPD – Jerzy Demski.