Pismo do PGG, w którym Związki Zawodowe żądają wzrostu funduszu wynagrodzeń w 2018 roku.

Związki Zawodowe działające w Polskiej Grupie Górniczej, wystosowały pismo do Prezesa Zarządu PGG, w którym żądają określenia kwoty wzrostu funduszu wynagrodzenia na 2018 rok dla pracowników Polskiej Grupy Górniczej S.A.

Jest to kolejne pismo, które trafia do kancelarii głównej PGG. Na poprzednie z 29 stycznia 2018r. do dzisiaj nie uzyskaliśmy żadnej odpowiedzi.

Poniżej przedstawiamy pełną treść pisma z dnia wczorajszego: