ZZPD KWK PIAST

Święta Bożego Narodzenia 2019r

Komisja Zakładowa ZZPD KWK ,,PIAST” 2018-2022

BAŁYS MAREK – PRZEWODNICZĄCY

FABIA RAFAŁ – V-CE PRZEWODNICZĄCY

BIZOŃ KAZIMIERZ – V-CE PRZEWODNICZĄCY

JAZOWSKI PAWEŁ – V-CE PRZEWODNICZĄCY

DEMSKI JERZY – V-CE PRZEWODNICZĄCY

KWARCIAK ŁUKASZ – CZŁONEK PREZYDIUM

BADOWSKI JANUSZ – CZŁONEK PREZYDIUM

TWARDOWSKI SŁAWOMIR – CZŁONEK KOMISJI

CINAL JANUSZ – CZŁONEK KOMISJI

BAŁYS PIOTR – CZŁONEK KOMISJI

FIOŁEK GRZEGORZ – CZŁONEK KOMISJI

DOMASIK DARIUSZ – CZŁONEK KOMISJI

GIL MARCIN – CZŁONEK KOMISJI

LEWICKI PIOTR – CZŁONEK KOMISJI

SZCZEPAŃSKI PIOTR – CZŁONEK KOMISJI

GÓRECKI BOGUSŁAW – CZŁONEK KOMISJI

DOMASIK ARTUR – CZŁONEK KOMISJI

MAŃKOWSKI DAMIAN – CZŁONEK KOMISJI

KOPCZYŃSKI ADRIAN – CZŁONEK KOMISJI

SPORYSZ TOMASZ – CZŁONEK KOMISJI

KARPAŁA TOMASZ – CZŁONEK KOMISJI

CECUGA PRZEMYSŁAW – CZŁONEK KOMISJI

BOROWCZYK PAWEŁ – CZŁONEK KOMISJI

PAWŁOWSKI DARIUSZ – CZŁONEK KOMISJI

NOWAK JACEK – CZŁONEK KOMISJI

TOBICZYK MARIUSZ – CZŁONEK KOMISJI

BUŁDAK DARIUSZ – CZŁONEK KOMISJI

KŁYS BEATA – CZŁONEK KOMISJI

WENDA MARCIN – CZŁONEK KOMISJI

KURZAK RAFAŁ – CZŁONEK KOMISJI

CHOWANIEC ADAM – CZŁONEK KOMISJI