header image
ZZPD arrow Pakiet klimatyczny CO2
Pakiet klimatyczny CO2 PDF Drukuj E-mail
Napisał Administrator   
piątek, 08 marzec 2013

Prezes Górniczej Izby Przemysłowo-Handlowej Janusz Olszowski wystosował 28 lutego pismo do Dyrektoriatu Generalnego ds. Akcji Klimatycznej Komisji Europejskiej w Brukseli.

 

 

Janusz Olszowski wskazuje, że Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa reprezentująca ponad 70 podmiotów gospodarczych, zatrudniających ponad 130 000 pracowników i działająca w sektorze wydobywczym stanowczo nie zgadza się z zaproponowaną reformą strukturalną Europejskiego Systemu Handlu Emisjami EU ETS.

 

Wskazuje przy trym w piśmie, że wyższe ceny uprawnień przełożą się na wyższe ceny energii elektrycznej, co spowoduje utratę konkurencyjności na światowym rynku gospodarek przynajmniej niektórych krajów unijnych, stawiając w dramatycznej sytuacji ich energochłonne gałęzie przemysłu. Na rynku światowym przedsiębiorstwa te będą przegrywały i albo przeniosą swoją produkcję poza Unię Europejską albo zaprzestaną swojej działalności. Oba te rozwiązania prowadzą do wzrostu poziomu bezrobocia w Unii, co w dobie panującego obecnie kryzysu jest działaniem wręcz samobójczym. Propozycja Komisji ignoruje całe to zjawisko.

 


- Trudności gospodarcze stojące przed Europą, i tylko przed Europą, mogą utrzymywać się jeszcze przez wiele lat i nie można o nim mówić o nim jako "wyjątkowym". Rzeczywiście, poprzez wzrost cen energii, propozycja Komisji ryzykuje zarówno utrwalanie jak i zaostrzenie spowolnienia, które Komisja określa jako "wyjątkowe". Propozycja nie opiera się tylko na wadliwym rozumowaniu, będzie ona również ekonomicznie szkodliwa - zaznacza Janusz Olszowski. 

I zwraca uwagę, że Komisja nie analizuje skutków swoich propozycji w rozbiciu na poszczególne kraje członkowskie i nie bierze pod uwagę, faktu że wzrost cen energii elektrycznej w niektórych krajach członkowskich zepchnie sporą część gospodarstw domowych w strefę ubóstwa energetycznego. 

W końcowej części pisma prezes GIPH zaznaczył: "Nieustanne próby ingerencji unijnej polityki w rynek energii tylko go ograniczają, osłabiają i wypaczają. Dodatkowe cele w zakresie redukcji emisji czy udziału źródeł odnawialnych to nic innego jak próba ingerencji w mechanizmy wolnorynkowe, co grozi poważnymi konsekwencjami. Już obecnie widać bardzo wyraźne zahamowanie inwestycji w infrastrukturę wytwórczą, bo są ono przy obecnych uwarunkowaniach zbyt ryzykowne. 

Wydaje się ukrytym celem tych propozycji będzie zmiana paliwa w UE z węgla na gaz. Obecnie węgiel jest bezkonkurencyjnym paliwem w UE w produkcji energii elektrycznej. Pomimo spowolnienia gospodarczego, europejskie ceny gazu pozostają uparcie na wysokim poziomie ze względu na oligopolistyczny charakter dostaw gazu. 

Reasumując Górnicza Izba Przemysłowo-Handlowa apeluje o natychmiastowe wycofanie się Komisji Europejskiej z propozycji ingerencji w system ETS, w tym również w zakresie dotyczącym zmian strukturalnych tego systemu. 

W zamian proponujemy, by Komisja wykonała rzetelną analizę funkcjonowania ETS, która uwzględniłaby sytuację we wszystkich krajach członkowskich oraz w sektorach i branżach zagrożonych "ucieczką emisji". W następnej kolejności powinna odbyć się międzynarodowa debata zakończona ustaleniami dotyczącymi globalnej polityki klimatycznej po 2020 roku. Dopiero wówczas można rozmawiać o instrumentach umożliwiających redukcję emisji gazów cieplarnianych dla uzyskania wspólnie ustalonych poziomów" - podsumowuje prezes GIPH Janusz Olszowski. 

Jerzy Dudała 

 

 Żródło: www.wnp.pl

 

Ostatnia aktualizacja ( piątek, 08 marzec 2013 )
Newsy
Wiadomości
  • W trakcie trwających dziś negocjacji (20.02.) związkowcy z PGG w tym ZOK ZZPD postanowili opuścić negocjacje.
  • W poniedziałek 20.02.2017r. w siedzibie PGG odbędzie się spotkanie dotyczące połączenia PGG z KHW.

  • Trwają negocjacje strony społecznej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim na temat powstania PGG.