header image
ZZPD arrow Rejestracja KZ
Wzór rejestracji Komisji Zakładowej
Aby zarejestrować Komisję Zakładow±:
1. Podj±ć Uchwałę przez grupę Założycielsk± w ilo¶ci co najmniej 10 osób o zawi±zaniu Tymczasowej Komisji Zakładowej ZZPD.
2. Złożyć wniosek o zarejestrowanie do Komisji Krajowej ZZPD z siedzib± w katowicach

Wzór dokumentów do pobrania w formacie *.doc.

Kliknij tutaj aby pobrać...Newsy
Wiadomo¶ci
  • W trakcie trwaj±cych dzi¶ negocjacji (20.02.) zwi±zkowcy z PGG w tym ZOK ZZPD postanowili opu¶cić negocjacje.
  • W poniedziałek 20.02.2017r. w siedzibie PGG odbędzie się spotkanie dotycz±ce poł±czenia PGG z KHW.

  • Trwaj± negocjacje strony społecznej z ministrem energii Krzysztofem Tchórzewskim na temat powstania PGG.